O výzvě

Jak to funguje?

  1. Přijmete výzvu prostřednictvím on-line formuláře.
  2. Na vámi uvedenou mailovou adresu bude zasláno potvrzení s údaji o platbě.
  3. Po obdržení platby vám zašleme podrobnější informace včetně unikátního identifikátoru účastníka (kód).
  4. Jakmile pokoříte jeden, více či všechny vrcholy uvedené v záložce Hory, nahrajete fotografii/fotografie z každého vrcholu. Fotografie musí být rozlišitelné a musí na nich být dítě/dospělý účastnící se výzvy se zaslaným kódem (stačí napsat na papír, vytisknout apod.) společně s rozcestníkem nebo vrcholovým bodem specifickým pro daný vrchol (názorně v záložce Hory). Kód musí být na fotografii čitelný!
  5. Vaše fotografie budou po schválení uveřejněny v sekci Galerie (nebude-li uvedeno jinak).
  6. Všechny vrcholy je nezbytné pokořit v daném termínu! (do 30.11.2024)
  7. Po splnění všech podmínek výzvy vám zašleme jedinečnou medaili a stylový nákrčník.

Kdo se může výzvy zúčastnit?

Výzva je primárně určena pro každé dítě do 18 let včetně (v aktuálním roce nedosáhne 19 let), přičemž registraci provádí vždy zákonný zástupce dítěte. Doporučujeme také dospělý doprovod dítěte při plnění výzvy.

Pokud se do výzvy chce zapojit také dospělák doprovázející dítě, platí pro něj stejné podmínky jako pro děti (registrace, úhrada startovného, dodržení pravidel, ale také odměna za splnění výzvy). V případě, že zvolíte možnost registrace dítě + dospělák, bude odměna za splnění výzvy dítěti i dospělému zaslána jednou zásilkou na uvedenou poštovní adresu.

Výzvy se však může zúčastnit také pouze dospělý bez dítěte. I zde platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky výzvy.

Do kdy je nutné výzvu splnit?

Výzvu je možné splnit kdykoliv, nejdříve však 1. března a nejpozději do 30. listopadu 2024. Splněním výzvy se rozumí nahrání příslušných fotografií.

Kolik stojí startovné?

Startovné pro rok 2024 je stanoveno na 300,-Kč za osobu. Částka zůstává stejná po celou dobu výzvy. Je tedy jen na vás, kdy se výzvu rozhodnete splnit. Částka je splatná převodem na náš účet. O přijetí platby budete následně informováni. Startovné se z organizačních a administrativních důvodů nevrací. Registrace může být převedena na jiného účastníka, ale pouze před zdoláním první hory. Tato skutečnost musí být předem oznámena e-mailem pořadateli (vyzva@topkihike.cz).

Mohu se zúčastnit i pokud jsem ze Slovenska/ z Polska?

Samozřejmě 🙂 Zaslání odměny také „k sousedům“ není problém. Startovné je pro rok 2024 v tomto případě 15€/osoba, v této částce jsou již zahrnuty vyšší náklady na poštovné pro zaslání odměny za splnění výzvy. (Do ostatních měn rádi přepočítáme na základě aktuálního kurzu).

Sledovat pomocí e-mailu
Instagram