O výzvě

Jak to funguje?

  1. Přijmete výzvu prostřednictvím on-line formuláře.
  2. Na vámi uvedenou mailovou adresu bude zasláno potvrzení s údaji o platbě.
  3. Po obdržení platby vám zašleme podrobnější informace včetně unikátního identifikátoru účastníka (kód).
  4. Jakmile pokoříte jeden, více či všechny vrcholy uvedené v záložce Hory, nahrajete fotografii/fotografie z každého vrcholu. Fotografie musí být rozlišitelné a musí na nich být dítě/dospělý účastnící se výzvy se zaslaným kódem (stačí napsat na papír, vytisknout apod.) společně s rozcestníkem nebo vrcholovým bodem specifickým pro daný vrchol (názorně v galerii). Kód musí být na fotografii čitelný!
  5. V rámci této výzvy je nutné splnit alespoň jeden z úkolů pro rok 2021.
  6. Vaše fotografie budou po schválení uveřejněny v sekci Galerie (nebude-li uvedeno jinak).
  7. Vrcholy je nezbytné pokořit v daném termínu! (do 31.10.2021)
  8. Po splnění všech podmínek výzvy vám zašleme jedinečnou medaili a stylový nákrčník.

Co je specifický úkol?

Každý účastník si vybere alespoň jeden úkol. Jeho splněním se třeba něco málo naučíte, co se může hodit při výletech, kempování, pohybu v přírodě i v městské džungli.😊

Pokud půjdete ve skupince, můžete plnit úkoly společně, vzájemná pomoc není zakázána, naopak je vítána.

Kdo se může výzvy zúčastnit?

Výzva je primárně určena pro každé dítě do 18 let včetně (v aktuálním roce nedosáhne 19 let), přičemž registraci provádí vždy zákonný zástupce dítěte. Doporučujeme také dospělý doprovod dítěte při plnění výzvy.

Pokud se do výzvy chce zapojit také dospělák doprovázející dítě, platí pro něj stejné podmínky jako pro děti (registrace, úhrada startovného, dodržení pravidel, ale také odměna za splnění výzvy). V případě, že zvolíte možnost registrace dítě + dospělák, bude odměna za splnění výzvy dítěti i dospělému zaslána jednou zásilkou na uvedenou poštovní adresu.

Výzvy se však může zúčastnit také pouze dospělý bez dítěte. I zde platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky výzvy.

Do kdy je nutné výzvu splnit?

Registrace do výzvy bude spuštěna 1. ledna 2021. Výzvu je možné splnit kdykoliv, nejdříve však 1. března a nejpozději do 31. října 2021. Splněním výzvy se rozumí nahrání příslušných fotografií.

Kolik stojí startovné?

Startovné pro rok 2021 je stanoveno na 200,-Kč za osobu. Částka zůstává stejná po celou dobu výzvy. Je tedy jen na vás, kdy se výzvu rozhodnete splnit. Částka je splatná převodem na náš účet. O přijetí platby budete následně informováni. Startovné se z organizačních a administrativních důvodů nevrací. Registrace může být převedena na jiného účastníka, ale pouze před zdoláním 1. hory. Tato skutečnost musí být předem oznámena e-mailem pořadateli (vyzva@topkihike.cz).

Mohu se zúčastnit i pokud jsem ze Slovenska/ z Polska?

Samozřejmě 🙂 Zaslání odměny také “k sousedům” není problém. Startovné je pro rok 2021 v tomto případě 10€/osoba, v této částce jsou již zahrnuty vyšší náklady na poštovné pro zaslání odměny za splnění výzvy. (Do ostatních měn rádi přepočítáme na základě aktuálního kurzu).

Sledovat pomocí e-mailu
Instagram