Projekt Active Citizens Fund

Projekt Active Citizens Fund

Název projektu: Využití digitálních nástrojů pro správu a organizaci aktivit
Číslo projektu: 62500-2021-004-AG5-0001
Realizace: od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

Cílem realizace projektu je zapojit co nejvíce dětí do pohybové aktivity, která reflektuje finanční možnosti jejich rodiny a fyzické schopnosti účastníků. Řešením je pořízení systému pro správu registrace účastníků, který bude vyvinut a implementován v rámci projektu.

Kontaktní osoba: Ing. Radomíra Uhrová

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Sledovat pomocí e-mailu
Instagram